Agenda Årsmøte

Skrevet av geirs

AGENDA                                                  

Årsmøte i Charlottenlund Sportsklubb Håndball Elite

Stuene, CSK HummelarenA, Trondheim, den 30.03.16 kl. 2000.

 

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3.    Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4.    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger

Sak 5.    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 6.    Behandle  forslag og saker

Sak A. Endring av lov for CSK Elite. Forslaget fremmes for å følge lov for idrettslag, herunder allianseidrettslag. Forslag til ny lov, vedlagt som vedlegg 6.

Sak 7.    Fastsette medlemskontingent for 2016

Sak 8.    Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10. Valg

 1. a) Valgkomiteens innstilling på leder:
 2. b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:
 3. c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:
 4. d) Valgkomiteens innstilling på revisorer:
 5. e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:
 6. f) Styrets innstilling på valgkomité:
 7. g) Styrets innstilling på kontrollkomite:

VEDLEGG:

 1. Årsmelding
 2. Revidert regnskap
 3. Ny lov for CSK Elite
 4. Budsjett 2016
 5. Organisasjonsplan
 6. Valg

 

Velkommen!

 

 

 

—————————————–                                                        —————————————-

Atle Oliver Johansen                                                                    Erlend Sagosen

Styreleder                                                                                        Valgkomite