Reversering av Idrettslagalliansen CSK og CSK håndball elite

Skrevet av geirs

Etter ønske om et tettere samarbeid mellom de 2 nevnte klubber i alliansen er det organisasjonsmessig og økonomisk formålstjenlig å knytte klubbene sammen til ett idrettslag.

Det har over tid vært sondering fra begge klubbene, da begge parter ser viktigheten av og kunne jobbe tettere for felles og utvikle produktet CSK. Ved oppstart av sesongen 2017/2018 trenger CSK Elite en vesentlig større organisasjon da minimum et lag rykker opp til første divisjon.

Styret i CSK og CSK håndball elite er enige om at dette er den beste måten for å felles kunne videreutvikle produktet CSK og bedre være rustet til de krav, herunder økonomi og organisering. Spesielt markedsmessig vil det være gode effekt.

Sammenslåingen gjøres for å bedre det organisatoriske, redusere driftskostnader og øke den markedsmessige muligheten vi sammen har.

Elite opprettes som en egen avdeling i CSK på lik linje med f.eks fotball, skal ha sitt eget styret og vil rapportere til Hovedstyret i klubben.

Det vil fortsatt være krav om å levere positive resultater også for Elite.

Begge klubbene ser fram mot de muligheter de gir som en klubb.

 

Noen som lurer på noe ta kontakt med Styreformann i CSK Elite Geir Sivertsen på tlf 932 99 500 eller Styreformann i CSK Are Vinsnes på tlf 900 81 000.

 

Sammenslåingen er en egen sak på begge klubbens årsmøter.