Innkalling til Årsmøte i Charlottenlund SK Håndball Elite

Skrevet av geirs

 

Til medlemmene i Charlottenlund SK Håndball Elite

Trondheim, 05.02.2016

Innkalling til årsmøte i Charlottenlund SK Håndball Elite

Onsdag 30.03.2016 kl. 2000.

Årsmøtet avholdes på CSK HummelarenA, i stuene.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet i tillegg til ordinære saker, må sendes styret senest 16.03.2016 til atle@cskelite.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer er tilgjengelige på idrettslagets hjemmeside, www.cskelite.no, senest en uke før årsmøtet.

Det gjelder særlige krav til valgbarhet for personer som skal velges til verv på årsmøtet.

  • Arbeidstakere:

En arbeidstaker er ikke valgbar. Unntak gjelder for følgende:

–        arbeidstakere som også er spillere i idrettslaget

–        arbeidstaker som er ansattrepresentant

–        personer som har noen få betalte timer i oppdrag for idrettslaget per uke

  • Oppdragstakere:

Personer som har et oppdrag for idrettslaget som ligner på et ordinært arbeidstakerforhold er ikke valgbar.

  • Andre personer:

Personer som selv har en økonomisk interesse i driften av idrettslaget eller som er ansatt i, har styreverv eller eierskap i juridisk person (for eksempel et selskap) som har økonomisk interesse i driften av idrettslaget, er ikke valgbar. Det samme gjelder styremedlemmer og ansatte i en slik juridisk person.

Det gjelder også krav til kjønnsfordelingen av årsmøtevalgte organer (styret, kontrollkomité osv.). I organer med 2-3 personer må minst én være av det motsatte kjønn. I organer med 4 eller flere personer, må minst to være av det motsatte kjønn.

 

Vi håper så mange medlemmer som mulig stiller opp for å få et innblikk i hvordan klubben drives. Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret i CSK Elite

v/ Styreleder

Atle Oliver Johansen

atle@cskelite.no

 

PS. Minner om ekstraordinært årsmøte tirsdag 16.02.16 kl. 1930 i stuene CSK Hummelarena.

Agenda. Valg av ny revisor.