Innkalling til årsmøte for CSK Håndball Elite

Skrevet av geirs

Til alle medlemmer i CSK Håndball Elite

Jakobsli 20.02.17

Styret innkaller herved til årsmøte i CSK Håndball Elite. Årsmøtet avholdes den onsdag 29. mars kl. 20.00 i stuene i CSK Hummel arena.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 16. mars til styreleder Geir Sivertsen geir@nohands.no eller daglig leder Atle Oliver Johansen atle@cskelite.no

Vedlagt mal skal brukes på alle henvendelser.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret