Endringer og Klubbutvikling

Etter gode og konstruktive samtaler gjennom vinteren har CSK og CSK Håndball Elite gjennom sine årsmøter besluttet å fusjonere CSK Håndball Elite inn igjen i moderklubben CSK som en egen avdeling.

Beslutningen kommer etter evalueringen man hadde avtalt etter 2 års drift av CSK Elite, hvor områdene organisasjon, administrasjon, marked, økonomi, arrangement og sport ble diskutert.
Bakgrunnen for utskillelse i første omgang var ønsket om trygghet rundt økonomiske forhold knyttet til å drive idrett på høyere nivå, dette er det bevist at er mulig.
Essensen i samtalene har vært synergieffektene av å være en enhet knyttet til de overnevnte områdene, samtidig som man forene det beste fra begge organisasjoner.
Arbeidet med utforming av budsjetter, markedsplaner, organisering vil fortsetter med uforminsket styrke utover våren.
Sportslig har vi nå kommet til punktet av vi faktisk skal gi oss selv et klapp på skuldra, før vi fortsetter det videre arbeidet med utvikling mot å bli så gode at både Sander Sagosen og Maria Hjertner igjen kan spille for oss, samtidig som dagens 5 landslagsspillere blir flere.
Med et damelag allerede i 1.divisjon og et herrelag klare for kvalifisering til 1.divisjon, sammen med en gode rekruttlag, er det gøy å høre at vi er unike både i Trøndelag og i Norge. 500 håndballspillere, og vi blir flere for hvert år som går, under ett tak som lever etter mottoet: Flest mulig, lengst mulig – best mulig. I praksis betyr det å gi et sportslig tilbud til alle uansett alder og nivå, når får vi topp og bredde hånd i hånd også i praksis. Avd. Håndball Elite vil derfor fra neste sesong bestå av 18 og de to øverste lagene både på herre- og damesiden. De neste ukene skal også samtaler med samarbeidsklubber sluttføres.
Vinner av Klubben i ditt hjerte 2014, 2015 og 2016,
Charlottenlund SK