Sportslig ledelse

Hovedtrener

Roger Kværnø

Tlf. 93222493

Epost: rokvern@online.no

 

Trener

Vegard Samdahl

Tlf. 45500124

Epost:

 

Trener

Kristian Valstad

Tlf. 41412095

Epost: kristianvalstad@hotmail.com

 

Fysisk trener

Roy Aresvik

Tlf. 980 97 408

 

Jørn Almberg

Tlf.92010265

 

Fysioterapaut

Klinikk for Alle / Kim Postholm

Tlf. 905 82 619

 

Oppmann

Inger Marie Wilmann

Tlf. 406 32 959

E-post: ingermarie.wilmann@hotmail.no